Català castellà

Cercador

Som una empresa establerta a Sabadell, dedicada a l'aplicació de tot tipus de pintura, especialment decorativa i d'interiors.

Des de la seva fundació ja fa mes de cinquanta anys, la nostra voluntat  ha sigut la de servir als nostres clients amb la realització d'acurats treballs, sigui amb les formes mes tradicionals o amb les ultimes tendències. Això ens obliga a una continuada formació.

Es fàcil suposar que els anys ens han permès adquirir l'experiència i els coneixements necesaris per poder afrontar amb totes les garanties, qualsevol feina relacionada amb la pintura.