Català castellà

Política de Privadesa

Dret d'informació

A l'efecte del previst en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal, Carles Clivillé Quintana informa de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Carles Clivillé Quintana i sota la seva responsabilitat amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els sol·licitants d'informació o clients que han accedit a través dels formularis electrònics d'aquest lloc o mitjançant missatges de correu electrònic. El fitxer referit ha estat inscrit en l'Agència de Protecció de Dades.

Finalitat

Les dades que vostè facilita a Carles Clivillé Quintana tenen com finalitat gestionar la seva sol·licitud, facilitar-li la informació i/o serveis que sol·liciti i poder oferir-li nous serveis.

Consentiment de l'usuari

El uso de los mencionados formularios, así como el envío de un correo electrónico de consulta, supone el consentimiento del remitente al tratamiento automatizado de los datos incluidos en los medios de comunicación indicados. Los datos no serán cedidos a terceros. Salvo en los campos en que expresamente se indique lo contrario, la entrega de información requerida sobre datos personales tendrá el carácter de voluntaria, sin que la negativa a facilitar dicha información implique una merma en la cantidad y calidad de los servicios que usted solicite. La falta de cumplimentación de los campos determinados como obligatorios o el suministro de datos incorrectos imposibilitará que Carles Clivillé Quintana pueda prestarle los servicios que seleccione, gestionar su solicitud o remitirle la información solicitada.

Dret d'accés

Podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia LOPD. Per a la seva major comoditat, també podrà exercir els drets d'abans esmentats dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic: cliville@clivillepintors.org. Carles Clivillé Quintana no utilitza tàctiques de "Spaming", i tampoc queden registrats els usuaris per una mera visita a la nostra pàgina Web. Carles Clivillé Quintana tan solament tractarà la informació que l'usuari ens comuniqui mitjançant correu electrònic, o a l'informar-se sobre els nostres serveis professionals.

Seguretat

Carles Clivillé Quintana manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades conforme al disposat en la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/99 de 13 de Desembre i el reial decret 1720/2007 relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal i posa tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, ús no autoritzat i robatori de les dades que vostè faciliti a Carles Clivillé Quintana, sense perjudici d'informar-li que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables. Respecte a qualsevol tema relatiu a la protecció de dades de caràcter personal, pot posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant la nostra adreça de correu electrònic cliville@clivillepintors.org